شرکت تعاونی کارکنان نمایشگاه بین المللی ج.ا.ایران با افتخار پس از یک دهه تلاش، فعالیت ،تجربه و با بهره گیری از نظرات و تجارب کارشناسان نمایشگاهی و استفاده از کادر مجرب و کارآزموده در زمینه های مختلف نمایشگاهی آماده ارائه خدمات می باشد.

در سال 94 علاوه بر ادامه روند افزایشی نسبت به سال گذشته ، حضور تخصصی در فعالیت های نمایشگاهی به عنوان راهبرد اصلی شرکت تعاونی پیش بینی شده است.

شرکت تعاونی در سال 93 با راهبرد توسعه فعالیت های خود در حوزه نمایشگاهی توانست با سرعت بخشیدن به روند حرکت، ضمن گسترش میدانی در پروژه های مختلفی وارد شود. اجرای نمایشگاه اختصاصی پوشاک و لباس ترکیه، مشارکت در اجرای نمایشگاه ساختمان از یک طرف و راه اندازی مرکز خدمات نمایشگاهی در سالن 37 با غرفه های مختلف واجرای مجدد پروژه ثبت نام بازدیدکنندگان از طرف دیگر نمونه ای از توسعه فعالیتهای اصلی شرکت تعاونی نمایشگاه در سال گذشته بوده است.